Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
Slide1
Slide2

Chuyên khoa

Khoa Kiểm Soát Bệnh Tật và HIV/AIDS

21/06/2023 61 Đã xem

Trưởng khoa: Thanh Thị Lữ Huyền

Số điện thoại:

E-mail:

 
 
I.   Nhân sự
 • Lư Đức Hiển
 • Lê Nguyên Phương
 • Trần Thị Kim Thanh
 • Đào Duy Phi
 • Cao Thị Thúy
 • Lư Nữ Hoàng Anh
 • Nguyễn Thị Kim Ân
 • Hoàng Thị Hoa
 • Nguyễn Thị Hồng Nhã
 • Nguyễn Đào Nữ Lệ Khanh
 • Nguyễn Thị Tổng Nguyên
 • Nguyễn Thị Thái Trinh
 • Đỗ Thị Thúy Loan
 • Cao Thị Hải Thủy
 • Nguyễn Thị Bích Phượng
 • Phan Thị Thùy Chăm
 • Nguyễn Bình Thị Vui
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Ức Thị Ngọc Hương
 • Nguyễn Thị Hồng Vân
 • Phạm Trần Nhật Vy

​II.   Chức năng nhiệm vụ

Khoa Nhi là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh, điều trị các bệnh cho trẻ em dưới 15 tuổi

 

Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.

 

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

Top