Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
Slide1
Slide2

Tin chuyển đổi số

Sở Thông tin Truyền thông tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng tỉnh Long An

01/07/2023 63 Đã xem
Quang cảnh lớp tập huấn
Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, góp phần phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; trang bị cho cán bộ, công chức kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số và yêu cầu đặt ra trong việc thực hiện chuyển đổi số. Từ đó, định hướng, xác định lộ trình, nội dung thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 3751/KH-UBND ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chuyển đổi số tỉnh Long An năm 2023 đã đề ra.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Bùi Nguyên Khởi – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An nhấn mạnh “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương”. Đồng thời ông yêu cầu các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, tích cực trao đổi, thảo luận về những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp trong công tác chuyển đổi số, liên hệ vận dụng thực tế, để sau lớp tập huấn có những hành động cụ thể, quyết liệt hơn trong tham mưu tổ chức triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số tại cơ quan, địa phương một cách hiệu quả.
Trong 02 ngày 27 và 28/4/2023, ông Lê Nguyễn Trường Giang - Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số trình bày nội dung tổng quan về chuyển đổi số; chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tìm hiểu về chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực. Trong đó, báo cáo viên đi sâu làm rõ những nội dung về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thành phần tham gia chuyển đổi số, các yếu tố giúp chuyển đổi số thành công.
Huyền Linh – Lê Quang
Top