Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
Slide1
Slide2

Cải cách hành chính

Mộc Hóa tổng kết công tác Cải cách hành chính

07/07/2023 63 Đã xem

Năm 2021 công tác cải cách hành chính ở huyện tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung cải cách hành chính, các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo tiến độ kế hoạch đề ra. Trong năm, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính là 16.944 hồ sơ, đã giải quyết được 16.701 hồ sơ; tỷ lệ văn bản đi, phát hành đến các đơn vị trực thuộc và các đơn vị bên ngoài dưới dạng điện tử đạt 100%. Trung tâm hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn sử dụng hệ thống một cửa điện tử của tỉnh để tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Việc tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính, quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đảm bảo theo quy trình quy định, thành phần hồ sơ theo quy định của bộ thủ tục hành chính.

 

 

 Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Danh phát biểu kết luận hội nghị

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Danh đề nghị thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện chỉ đạo cán bộ, công chức rà soát, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trên từng nội dung kiểm tra đã chỉ ra và qua kết quả công bố chỉ số CCHC. Trong đó tập trung vào các tiêu chí bị trừ điểm trong năm 2021; từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của đơn vị, địa phương, của ngành, lĩnh vực phụ trách; quán triệt đến đội ngũ CBCCVC và người lao động về tầm quan trọng của công tác CCHC; đồng thời nghiên cứu, đề xuất giải pháp, sáng kiến trong thực hiện công tác CCHC.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 9 tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021./.


Nguồn: https://la34.com.vn/

Top