Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
Slide1
Slide2

Tin tức - Sự kiện

Long An: Tiếp tục cải thiện chỉ số cải cách hành chính

10/07/2023 62 Đã xem

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần thông tin, xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo sâu sát, đồng bộ trên các lĩnh vực nhằm xây dựng chính quyền thân thiện, minh bạch, giảm tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà. Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đề ra, tỉnh không ngừng đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp với kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện CCHC.

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, Long An chủ động thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,… Qua đây, tạo bước ngoặt quan trọng, mang tính đột phá của tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, tạo sự thuận tiện, giảm chi phí, thời gian đi lại, phát huy hiệu quả rõ nét, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

Trung tâm Hành chính công huyện Tân Thạnh được thành lập và đi vào hoạt động giúp người dân vùng sâu, vùng xa thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Báo Long An.

Song song đó, tỉnh luôn quan tâm đến công tác cải cách thể chế và cải cách TTHC. Trong đó, chỉ đạo quyết liệt, tập trung các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp; đồng thời, cải thiện mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công,…

Chỉ số CCHC là công cụ quản lý được Bộ Nội vụ xây dựng và áp dụng từ năm 2012 đến nay. Qua đó, nhằm giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan kết quả CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương; góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ quy định tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Hai năm gần đây, Long An có sự chuyển biến tích cực và rõ nét, thực hiện toàn diện, đồng bộ, đầy đủ 6 nội dung của CCHC. Đặc biệt, năm 2019, trong các chỉ số thành phần được đánh giá, Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính”, tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 90,57 điểm, là địa phương duy nhất đạt kết quả trên 90%.

Xác định CCHC là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Long An hiện tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần nâng cao chỉ số Par Index, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Từ đó, tạo tiền đề xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần: “Nhằm cải thiện chỉ số Par Index, hiện nay, tỉnh tập trung nâng chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống văn bản; tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường tính liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong quá trình xử lý công việc; thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW;…”.

Chủ tịch UBND TP. Tân An Lê Công Đỉnh: “Để tiếp tục nâng cao hiệu quả CCHC, thời gian tới, UBND TP. Tân An tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác CCHC, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ giải quyết TTHC; thường xuyên rà soát, bổ sung quy trình, đề xuất sửa đổi kịp thời quy định giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trong trao đổi công việc, bảo đảm tiết kiệm, nhanh chóng,… Qua đó, góp phần tạo tiền đề cho việc xây dựng thành công thành phố thông minh trong tương lai – thí điểm theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ Trịnh Phước Trung: “Nổi bật trong CCHC của huyện Tân Trụ thời gian qua là thực hiện hiệu quả mô hình “xây dựng chính quyền, công sở thân thiện của dân, do dân và vì nhân dân phục vụ”. Qua đây, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, huyện tiếp tục rà soát, cải tiến và thực hiện tốt nội dung cải cách TTHC, giảm các thủ tục không cần thiết, xem xét kiến nghị cấp trên giảm thời gian xử lý; tập trung triển khai cấp tài khoản phần mềm quản lý văn bản, bảo đảm tốt việc trao đổi văn bản giữa công chức và lãnh đạo cơ quan, giữa các cơ quan với nhau; triển khai chữ ký số cho các cơ quan trực thuộc và UBND các xã, thị trấn;… Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội”./.

Theo Báo Long An.

Top