Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
Slide1
Slide2

Cải cách hành chính

Tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính

03/07/2023 50 Đã xem

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa công bố, Long An vinh dự được xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về PAR Index với 87,42 điểm, tăng 14 hạng so với năm 2021 (87,20 điểm, hạng 22). Quảng Ninh tiếp tục ở vị trí dẫn đầu về PAR Index với 90,1 điểm; tiếp đó là Hải Phòng, Hà Nội và Bắc Giang. Đặc biệt, năm 2022, Long An nỗ lực vươn lên vị trí dẫn đầu về PAR Index các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tiếp đó là Hậu Giang và Đồng Tháp.

Thông tin từ Sở Nội vụ, để có mặt trong tốp 10 về PAR Index, UBND tỉnh ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao PAR Index năm 2022. Qua đó, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế để cải thiện và nâng cao điểm số xác định PAR Index trên tất cả lĩnh vực theo Bộ Chỉ số do Bộ Nội vụ ban hành. Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu phải phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tăng cường sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai xác định PAR Index; tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện tốt cơ chế "một cửa”, “một cửa liên thông”; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng trả hồ sơ (HS) bổ sung nhiều lần gây phiền hà cho người dân, tổ chức, tình trạng thành phần HS, thu phí, lệ phí không đúng quy định;...

Đoàn kiểm cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính tại xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc

Năm 2022, công tác cải cách TTHC được tỉnh triển khai, thực hiện liên tục, có trọng tâm, trọng điểm và mang lại hiệu quả thiết thực. Tỉnh có 42 phương án đơn giản hóa TTHC đối với 42 thủ tục thuộc 20 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 sở, ngành tỉnh. Toàn tỉnh tiếp nhận 987.406 HS TTHC; giải quyết 967.527 HS (trong đó, giải quyết trước hạn 55,19%; đúng hạn 44,43% và quá hạn 0,39%). Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số được tỉnh tập trung thực hiện, góp phần phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường số.

Điểm nổi bật PAR Index của tỉnh có các chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành đứng hạng 6/63 tỉnh, thành phố; cải cách chế độ công vụ đứng hạng 7/63 tỉnh, thành phố; cải cách thể chế đứng hạng 12/63 tỉnh, thành phố; cải cách tổ chức bộ máy đứng hạng 14/63 tỉnh, thành phố; xây dựng chính quyền điện tử đứng hạng 17/63 tỉnh, thành phố;...

Cần tiếp tục cải thiện

Bên cạnh kết quả đã đạt, PAR Index năm 2022 của tỉnh còn một vài chỉ số thành phần trong Bộ Chỉ số CCHC do Bộ Nội vụ ban hành đạt thấp như cải cách tài chính công đứng hạng 32/63 tỉnh, thành phố; cải cách TTHC đứng hạng 55/63 tỉnh, thành phố;... Theo đánh giá của UBND tỉnh, nguyên nhân là công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có lúc, có nơi chưa sâu sát; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa được nâng cao;...

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Hải Tuấn, để tiếp tục cải thiện PAR Index trong năm 2023, với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, Sở Nội vụ sẽ đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả CCHC, cải thiện, nâng cao PAR Index gắn với việc chấm điểm, đánh giá chỉ số CCHC của các sở, ngành, địa phương; đồng thời, quan tâm đề xuất khen thưởng đối với những địa phương, cơ quan, đơn vị có mô hình, sáng kiến, cách làm hay nhằm cải thiện các chỉ số PAR, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết và công bố Chỉ số CCHC năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải nghiêm túc khắc phục tồn tại, hạn chế; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, trình tự thủ tục trong công tác CCHC. Đặc biệt, người đứng đầu phải xác định công tác CCHC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện cắt giảm tối thiểu thời gian giải quyết TTHC ở tất cả lĩnh vực; thực hiện ứng xử văn hóa qua thư xin lỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức đối với HS trễ hẹn; tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng 4.0; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, đánh giá quá trình thực hiện CCHC./.

PAR Index là Chỉ số CCHC, công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố. Năm 2022 là năm thứ 11 liên tiếp Bộ Nội vụ phối hợp các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai xác định, công bố PAR Index của các bộ, các tỉnh, thành phố.

Phong Nhã

Top